Henvisning til oss

Henvisning kan skrives av bl.a.: fastlege, almennpraktiserende lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten, trygdekontor.
Skriv kort om hva problemstilling for pasient er og hva det søkes om. Det er ønskelig at henviser vedlegger relevant medisinske opplysninger (epikriser fra tidligere undersøkelser og behandling). For at henvisningen skal utløse trygderefusjon må nevropsykologisk/kognitiv utredning være medisininsk nødvendig i folketrygdlovens betydning

Vi har hovedkontoret I Oslo, men har filialkontorer I Bergen og Tromsø. Vi mottar ikke pasienter som utløser trygderefusjon andre steder enn "psykologens faste kontor", som er i Oslo.

Hvor sendes henvisninger?

All korrespondanse (også til filialkontorene) sendes pr brev eller e-post til:

Nevropsykolgisk Senter AS
Hegdehaugsveien 8
0167 Oslo

E-post: post@npsyk.no

Telefon: 2299 2350 eller telefaks 22603610

Vi tar imot pasienter fra hele landet. Utredningen skjer ved kontoret i Oslo og filialkontorene I Bergen og Tromsø. Etter at henvisningen er mottatt ved hovedkontoret I Oslo, innkalles pasienten til undersøkelse enten ved hovedkontoret eller ved filialkontorene.

For pasienter som kommer langveisfra vil vi arrangere utrednings pakker, hvor hele utredningen ferdigstilles iløpet av 2-3 etterfølgende dager. Vi har samarbeidspartnere (Hoteller/pensjonater) som tilbyr overnatting ved ønske om dette. Vi kan gi informasjon om disse, men du som bruker/pasient må selv bestille og betale for overnattingen.

Priser: Se prisliste

Hvis det ønskes en tilbakemeldingssamtale i etterkant av utredningen, tilkommer konsultasjonpris hos psykolog (se prisliste).


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning