Prisliste Nevropsykologisk Senter pr. 01.01.2017

Tjenester som utløser trygderefusjon

Pasienter uten frikort: Samtale psykolog (voksne (> 18 år) inntil

60 minutters varighet (ingen frikort): kr. 845,- (kr. 351 inngår i frikort grunnlaget)

(

Pasienter med frikort:

Samtaler psykolog (hvis pasienten har frikort) kr. 500.-,-

Samtale hos psykolog barn (under 18 år): kr. 500,--

 

For alle pasienter:

Mellomlegg pr. nevropsykologisk/klinisk psykologisk utredning kr. 500,-

(inngår ikke i frikort grunnlaget)

Mellomlegg pr. retest nevropsykologisk/klinisk utredning: kr. 500,-

(inngår ikke i frikort-grunnlaget)

Tilbakemeldingsamtaler pr. telefon/på kontoret:

Pasienter uten frikort: kr. 851,- (kr. 351 inngår i frikort grunnlaget)

Pasienter med frikort kr. 500,-

Enkeltsamtaler med psykolog ikke inkludert i nevropsykologisk utredning:

Uten frikort: 851,-.kr. 351inngår i frikort grunnlaget)

Med frikort 500,-

Tjenester som ikke utløser trygderefusjon:

Attester: Timespris er lik offentlig salærsats i sakkyndighetsoppdrag: kr. 1020,-

pr påbegynte time, Pris avhenger av medgått tid til utarbeidelse av attesten.

Spesialisterklæringer som ikke utløser trygderefusjon:

Timespris er lik offentlig salærsats i sakkyndighetsoppdrag: kr. 1020,-

pr. påbegynte time. Pris avhenger av medgått tid til utarbeidelse av attesten.

Førerkort vurdering: kr. 12500,-

Hvis timeforbruk utover 10 timer, øker prisen med kr. 995 per påbegynt time.

Utredning av spesifikke lærevansker: Dysleksi: kr. 7500,-

Hvis timeforbruk utover 7 timer, øker prisen med kr. 995 per påbegynt time

Utredning av spesifikke lærevansker: Dyskalkuli: kr. 7500,-

Hvis timeforbruk utover 7 timer, øker prisen med kr. 995,- per påbegynt time

Fakturagebyr : kr. 75,-

Kopi av rapport: kr. 85,-

(med mindre særlige takster i samvær med inngåtte avtaler)

Kopi av komplett journal: kr. 500,-

PRISENE KAN ENDRES UTEN FORVARSEL HVIS DRIFTEN TILSIER DETTE.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning