Tjenester vi tilbyr

Nevropsykologisk Senter kan tilby diagnostikk og utredningstjenester innen følgende områder:

- Trygdesaker (uførepensjon, attføringsvurdering)

- Dysleksi og lærevansker (medlemmer av Dysleksi-foreningen får 20% rabatt på dysleksiutredningen)
- ADD/ADHD/hyperaktivitet barn og voksne

-ME tilstander/Postviral Utmattelsessyndrom

-Egnethet for bilkjøring/sertifikat vurdering for andre kjøretøy enn bil

- Hodeskader etter hodetraumer
- Hodeskader etter hjerneslag/hjerneblødninger
- Hjernedemens tilstander
- Hjerneskader ved rusmiddelmisbruk
- Hjerneskader ved løsemiddel/kjemikalie/gasseksponering
- Hjerneskader etter virusinvasjon av sentralnervesystemet
- Hjerneskade etter svikt i surstoff-tilførsel (Anoxi-skader)
- Psykosomatiske lidelser
- Angst og depresjonslidelser-Bipolar lidelse

- Sakkyndighetsoppdrag for domstolene

-Sakkyndighetsoppdrag for barnevernet

- Arbeidspsykologiske tester (karriereveiledning)

Karriereveiledning:

Vi kan tilby utredning av styrker og svakheter, evnemessig/personlighetsmessig for å vurdere yrkesvalg, eller rett til offentlige stønader.

En nevropsykologisk utredning er lang og tidkrevende.
I det en pasient er igangstartet vil det erfaringsmessig tilsi at pasienten må komme til utredning ca to til fire ganger. Hvert oppmøte vil vare opptil 3-4 timer (inkl. pauser).

Fra start til slutt vil en utredning ta mellom to til tre mndr. Etter siste utredningsdag skal rapporten skrives. Rapporten sendes kun til henviser så fremt intet annet er avtalt på forhånd.

Vi har dessverre ingen kapasitet til å tilby samtaleterapi da vi driver en utredningspraksis med fokus på nevropsykologisk utredning.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning