Nevropsykologisk

Nevro-psykolog.no AS

Vi tilbyr nevropsykologisk utredning av barn og voksne. Vi har kort ventetid og over 30 års erfaring i utredning av diverse nevropsykologiske plager som hukommelsesproblematikk, demens, lære- og konsentrasjonsvansker, angst og depresjon, ADHD og aspergers syndrom. En utredning hos oss kan også gjelde problemer som følge av hodeskader, nakkesleng, løsemiddelskader, kronisk utmattelsessyndrom og utbrenthetstilstander. I tillegg gjøres utredninger og sakkyndig arbeid i forbindelse med barneverns- og barnefordelings saker.

Utredningen vi foretar vil basere seg på en samtale med nevropsykolog, spørreskjemaer og ulike nevropsykologiske tester. Resultatene skal avdekke sterke og mindre sterke sider, og være et hjelpemiddel i tilrettelegging av dagliglivet. Etter at utredningen er fullført gir vi gjerne pasienten råd og veiledning for videre behandling hos lege eller i psykisk helsevern. Det kan også være aktuelt for pasienten å bruke resultatene i samarbeid med skolehelsetjeneste eller NAV. 

 

ADHD-utredning for voksne og barn

ADHD kjennetegnes av impulsivitet og konsentrasjonsproblemer, og kan arte seg ulikt for mennesker avhengig av kjønn og alder. En utredning kan gi svar på vanskene man opplever, og er en viktig byggestein for videre behandling og tilrettelegging av hverdagen i skole og jobb. Utredningen vi foretar bygger på samtale og nevropsykologiske tester, og viser sterke og mindre sterke sider. Resultatene vil deretter benyttes av behandlere eller fagfolk i skolen for å sørge for best mulig hjelp. Vi gir gjerne råd om hvordan du kan gå frem etter utredningen. 

Svekket hukommelse

Hukommelsessvikt handler om en redusert evne til å gjenkalle tidligere opplevelser og bruke erfaringer, i den grad at det går utover normal funksjon. Noen ganger kan svekket hukommelse komme av stress og overarbeid, andre ganger vil det være et tidlig tegn på utviklende demens eller sykdom i sentralnervesystemet. En utredning er viktig for å avdekke hva tilstanden skyldes. 

Hodeskader 

Eksterne skader på hjernen kan forårsake endringer i kognisjon. Etter for eksempel trafikkulykker eller ruspåførte skader kan man oppleve endringer i fungering for hukommelse eller oppmerksomhet, som gjør det aktuelt med en utredning.

 

Utredningen

Siden 1993 har vi utredet mer enn 10 000 pasienter, og har vært den største private utreder innenfor fagfeltet Klinisk Nevropsykologi. Utredningen innebærer testing i oppgaver som er utviklet spesielt for å kartlegge kognitiv funksjon. For oppgavene vet man hva som er normal prestasjon for pasientens alder og utdanningsnivå. 

Oppgavene tester evner som oppmerksomhet, mental effektivitet og tempo, verbal og visuell innlæring og hukommelse, språklig fungering og generell intellektuell kapasitet. 

 

Koronainformasjon

Vi holder åpent som normalt. Husk god håndhygiene og å holde avstand til personalet og andre pasienter ved besøk. Vi ber om at du holder deg hjemme dersom du har symptomer. Pasienter må gi beskjed 24 timer i forveien dersom man ikke kan møte til avtalt tid. For å begrense antall mennesker i lokalet vil eventuelle tilbakemeldingssamtaler med nevropsykologen finne sted over telefon eller video. 

 

Nevro-psykolog.no AS

Hegdehaugsveien 8 (1. etasje)
0167 Oslo
Tlf: 9249 1197

 
 

 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Hovedkontor

Nevro-psykolog.no AS
Hegdehaugsveien 8 (1. etasje)
0167 Oslo

Kontakt:

Tlf: 9249 1197
Epost:  post@nevropsykolog.no

Åpningstider.

Mandag til fredag fra 08.00-16.00
Lørdag, Søndag, Helligdager stengt.

Personvern

Innhold © Nevropsykologisk Senter. Webdesign © 2011-2020 av Web Norge.