Nevropsykologisk Senter v/psykolog Odd-Arne Reiersen har trygderefusjonsavtale. Det offentlige vil derfor dekke hoveddelen av undersøkelsens kostnad. For nærmere informasjon se prisliste.

Utgifter til tolk dekkes ikke av refusjonsavtalen. Denne kostnaden må pasienten selv dekke. Siden vår avtale ikke utløser driftstilskudd fra Helse-Sør Øst, så dekkes dette inn ved et mellomlegg som pasienten betaler (se prisliste).

Attester, sakkyndighetsoppdrag, utredning av egnethet for bilkjøring eller utredning av dyskalkuli, dyskleksi dekkes ikke det trygderefusjonsavtalen (pris avtales for hvert enkelt tilfelle).

Hvis domstolene eller barnevernet henviser sakkyndighetsoppdrag etter barneloven eller barnevernsloven, så sender vi regning for utredningen direkte til henvisende instans, og brukeren/pasienten betaler ingenting.

 

Trygdesaker

I saker hvor arbeidstageren har vært sykmeldt 1 år uten å gjenvinne hele arbeidsevnen, blir neste steg arbeidsavklaringspenger -AAP (det som før ble kalt attføring eller rehabilitering).

For å få rett på yrkesmessig attføring (støtte til skole/opplæring) til annet yrke, må en varig skade hindre ham/henne å vende tilbake til yrket.

Hvis det er utsikt til bedring ved igangsetting av adekvat behandling, går arbeidstakerne over på såkalt medisinsk attføring/arbeidsavklaringspenger og behandling igangsettes. Hvis attføringsprosessen mislykkes, kan klienten få tildelt uførepensjon.

Nevropsykologisk test er ofte benyttet for kartlegging av ressurser eller
funksjonssvikt i forhold til å makte å gå i jobb på vanlige betingelser.

 

Vi har ofte hatt oppdrag fra trygdekontoret for å vurdere:

- Rett til sykepenger
- Rett til arbeidsavklaringspenger
- Rett til uførepensjon
- Utmåling av yrkeskadererstatning

Sakkyndighetsoppdrag for domstolene og barnevernsaker og saker etter Barneloven (barnefordeling)

Nevropsykologisk utredning har vist seg nyttig både i strafferettslige og sivilrettslige saker, og saker ført etter lov om barnevern/ barne- og familieloven. Slike oppdrag blir avregnet etter timeforbruk, hvor domstolens salær for sakkyndighetsarbeide benyttes.

Nevropsykologisk metodikk brukes i strafferettslige saker for vurdering av

- Strafferettslig tilregnelighet utfra evnenivå
- Strafferettslig tilregnelighet utfra eventuell hjerneskade
- Omfang av hjerneskader for fornærmede
- Omfang av psykiske skadevirkninger for fornærmede

I sivilrettslige saker vurderes eksempelvis
- Medisinsk invaliditet etter påført skade,
- Ervervmessig invaliditet etter påført skade

I saker ført etter barnevernsloven, er vurdering av andre forhold enn
omsorgsvikt, eks. hjerneskade problematikk av betydning for at retten skal ta stilling til omsorgsevne.

 

Arbeidspsykologiske prøver (karriereveiledning)

Den nevropsykologiske undersøkelsen kartlegger vitale funksjoner nødvendig for å mestre et yrke.
Det gjør den til et nyttig supplement til arbeidspsykologisk utredning ved yrkesvalg utfra evner og forutsetninger.

 

 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Hovedkontor

Nevropsykologisk Senter AS
Hegdehaugsveien 8 (1. etasje)
0167 Oslo

Kontakt:

Tlf: 9249 1197
Epost: post@npsyk.no

Åpningstider.

Mandag til fredag fra 08.00-16.00
Lørdag, Søndag, Helligdager stengt.

Personvern

Innhold © Nevropsykologisk Senter. Webdesign © 2011-2020 av Web Norge.