Nedenfor følger eksempler på lidelser som vår metodikk kan utrede:

- Angstforstyrrelser (bl.a. tvangsnevrotiske tilstander)
- Depressive lidelser
- Personlighetsforstyrrelser
- Schizofreni 

I dag har forskning dokumentert at angst og depresjonslidelser hver for seg kan splittes i mange undergrupper som hver krever en individuell tilnærming og
hvor behandlingstypen kan være svært forskjellig. I mange tilfeller medfører
angst og depresjonsproblematikk svikt også i intellektuelle funksjoner.
Nevropsykologiske prøver i kombinasjon med personlighetsutredning, kan:
- Kartlegge psykologiske mekanismer 
- Kartlegge eventuelle hjerneorganiske årsaker
- Gi grunnlag for å planlegge behandling

Schizofreni er en alvorlig psykoselidelse som er sterkt genetisk betinget og utløses av ulik grad av stress og påkjenninger, eller rus. Hos noen kan sykdommen utvikles raskt, mens det hos andre kan ta år før psykosesymptomene vises.

Et stort antall av personer med schizofreni vil også oppleve svekkelser i kognitive funksjoner. Det vil si vansker med innlæring, hukommelse, konsentrasjon, problemløsning og psykomotorisk tempo. Å forstå de kognitive begrensningene hos en schizofrenipasient er viktig for å tilrettelegge for at hen skal fungere så godt og selvstendig som mulig i hverdagen. Det er også en viktig forutsetning for å tilpasse behandlingen slik at pasienten kan nyttiggjøre seg den. Å ha kognitive utfordringer vil ha mye å si for mulighet til arbeid og generell daglig funksjon. Dersom utfordringene ikke møtes vil de være en viktig kilde til stress og frustrasjon for pasienten. Derfor vil behandling og tilrettelegging være vesentlig for at pasienten skal bli frisk. 

Et annet forhold er at langvarige depresjoner hos disponerte individer, kan
utløse demensstilstander. Nevropsykologisk undersøkelse kan gi svar på om symptomene også kan ha årsak i hjerneorganisk skade eller sykdom

side1

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Hovedkontor

Nevro-psykolog.no AS
Hegdehaugsveien 8 (1. etasje)
0167 Oslo

Kontakt:

Tlf: 9249 1197
Epost:  post@nevropsykolog.no

Åpningstider.

Mandag til fredag fra 08.00-16.00
Lørdag, Søndag, Helligdager stengt.

Personvern

Innhold © Nevropsykologisk Senter. Webdesign © 2011-2020 av Web Norge.