Psykiske forstyrrelser

Nedenfor følger eksempler på lidelser som vår metodikk kan utrede:

- Angstforstyrrelser (bl.a. tvangsnevrotiske tilstander)
- Depressive lidelser
- Personlighetsforstyrrelser
- Schizofreni

En popularisert og kortfattet definisjon og beskrivelse av angst og depresjon er:

«Angst er frykt uten å vite årsaken til redselen»
«Depresjon er angst uten håp».

I dag har forskning dokumentert at angst og depresjonslidelser hver for seg kan
splittes i mange undergrupper som hver krever en individuell tilnærming og
hvor behandlingstypen kan være svært forskjellig. I mange tilfeller medfører
angst og depresjonsproblematikk svikt også i intellektuelle funksjoner.
Nevropsykologiske prøver i kombinasjon med personlighetsutredning, kan:
- Kartlegge psykologiske mekanismer tilgrunn
- Kartlegge eventuelle hjerneorganiske årsaker
- Gi grunnlag for å planlegge behandling

Et annet forhold er at langvarige depresjoner hos disponerte individ, kan
utløse demensstilstander. Nevropsykologisk undersøkelse kan gi svar på om symptomene også kan ha årsak i hjerneorganisk skade eller sykdom

side1

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Hovedkontor

Nevropsykologisk Senter AS
Hegdehaugsveien 8 (1. etasje)
0167 Oslo

Kontakt:

Tlf: 9249 1197
Epost: post@npsyk.no

Åpningstider.

Mandag til fredag fra 08.00-16.00
Lørdag, Søndag, Helligdager stengt.

Personvern

Innhold © Nevropsykologisk Senter. Webdesign © 2011-2020 av Web Norge.