Fagfeltet Klinisk nevropsykologi

Nevropsykologien bygger på forskning foretatt gjennom hele det 20. århundre, på forholdet mellom hjernen og atferd. Spesialområdet har egen spesialist sertifisering under kvalitetskontroll av Den Norske Psykologforening. Nevropsykologi som fagfelt, supplerer undersøkelser foretatt av kliniske psykologer, nevrologer og spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Klinisk nevropsykolog kan også være et nyttig instrument, som på selvstendig grunnlag foretar diagnostikk, utredning ulykkesbetingede hjerneskader og sykdomstilstander som medfører hjerneskade.
Resultatene fra utredningen kan brukes for planlegging av tiltak og rehabilitering etter skaden. Erstatningsmessige, trygdemedisinske konsekvenser kan også direkte utledes av nevropsykologiske utredning/testing.

Nevropsykologisk prøver måler ulike hjernefunksjoner ved at pasienten utfører standardiserte oppgaver. For å løse oppgavene må pasienten bruke bestemte hjernefunksjoner. Eksempler kan være funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, språkfunksjon, motorikk, sansene (syn, hørsel, berøringsansen). Flertallet av testene er standardiserte med omsyn på alder, kjønn og utdanning. Dette vil si at resultatene sammenlignes med en normalt fungerende gruppe som består av andre på samme alder, kjønn og med samme antall år utdanning. Etter undersøkelsen utledes en funksjonsprofil over sterke og mindre sterke funksjoner hos den enkelte pasient. Resultatene sammenholdes med klinisk kunnskap og forskning om hvorvidt mønsteret kan være forenlig med hjerneskade.

Nevropsykologiske prøver har vist seg følsomme for å fange opp og påvise lettere hjerneskader, som vanskelig har latt seg påvise ved tradisjonelle medisinske metoder Comptuter Tomografi (CT) eller Magnetresonans (MR), ElectroEncephaloGrafi (EEG).

Prøveresultatene måler hva den enkelte pasient makter i en situasjon hvor egne ferdigheter og evner må praktiseres. Derfor vil det avtegne seg om en lesjon etter hjerneskade ledsages av en funksjonssvikt og i hvor stor grad daglig/yrkeslivet faktisk hemmes av skaden.

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Hovedkontor

Nevropsykologisk Senter AS
Hegdehaugsveien 8 (1. etasje)
0167 Oslo

Kontakt:

Tlf: 9249 1197
Epost: post@npsyk.no

Åpningstider.

Mandag til fredag fra 08.00-16.00
Lørdag, Søndag, Helligdager stengt.

Personvern

Innhold © Nevropsykologisk Senter. Webdesign © 2011-2020 av Web Norge.